Proiectul TDD-„Transilvania Digital Dominion” raspunde cerintelor unor importante strategii sectoriale actuale atat la nivel UE cat si national:

 de crestere a valorii adaugate generate de sectorul TIC ai a nivelului inovarii in domeniu prin dezvoltarea capacitatilor de C/D/I in structuri organizatorice complexe de tip cluster.

 de crestere a competitivitatii prin sporirea utilizarii , calitatii si  accesului la tehnologia informatiei si comunicatiilor.

De asemenea, proiectul corespunde atat unor programe nationale specializate („verticala industriala”):  Strategia Arhivelor Nationale 2015-2021  cat si unor strategii locale de dezvoltare: proiect  Cluj Innovation City, incadrat in „Strategia Locala de Dezvoltare Urbana Cluj-Napoca”.

La nivelul parteneriatului, proiectul va continua investitiile dedicate activitatilor C/D/I, incepute de partenerul Compania de Informatica S.A. Cluj-Napoca prin proiectul POSCCE: CERIA /2013-2015, intr-un cadru mai larg, de tip cluster. Infrastructura TIC care va fi realizata prin proiectul „TDD” va raspunde necesitatilor de crestere inteligenta si sustenabila a competitivitatii pe termen lung a economiei din Transilvania, prin asigurarea unui acces sporit la resurse si solutii IT&C performante, orientate „cloud -DC Data Center”.

Prin serviciile de tip B2B-Business to Business si B2C -Business to Consumer, va genera pentru actorii economici (in special IMM-uri), premize pentru sporirea posibilitatilor lor de acces si de utilizare de resurse TIC avansate, ca suport pentru eficientizarea activitatilor lor economice. TDD va fi o platforma „on-line” prin care se vor oferi : acces unitar(„single acces point), la informatii, date, resure IT&C, servicii si instrumente de procesare si analiza, intr-un mediu colaborativ, bazat pe o infrastructura TIC inovativa.

TDD- Arhitectura logica

Serviciile IT&C puse la dispozitie in urma realizarii proiectului vor fi din categoriile IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS (Software as a Service), Baas(Business as a Service) si respectiv XaaS (Everything as a Service) si vor fi oferite tuturor actorilor interesati, comunitatilor si societatilor din regiune (cu caracter public si /sau privat), ca suport pentru construirea de solutii TIC eficiente, specializate pe domeniile lor de business.

 

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

OS1: Portal multifunctional suport pentru o economie digitala inteligenta
Prin acest obiectiv specific proiectul „TDD” is propune sa realizeze o platforma-portal („top-level-site” -colectie de apicatii web), cu servicii de tip BaaS -„Business as a Service”, orientata SOA, bazata pe „eServices”, prin care se va oferi pentru actorii economici interesati, din regiune (in special IMM-uri) acces unitar („single acces point”) sporit la resurse TIC avansate, de tip „cloud”, pentru solutii TIC si activitati de promovare mai eficiente si in general pentru o mai buna integrare economica pe piata regionala.
Componenta principala a acestui obiectiv specific va fi portalul  „Transilvania- Products and services” – „Transylvania4all.com”. 

Prin domeniul de tip „.com” (comercial) achizitionat deja pentru acest proiect si prin operarea sa in regim multilingvistic, se vor crea de asemenea premize favorabile pentru o crestere a vizibilitatii actorilor economici din regiune, nu numai pe piata locala ci si pe terte piete nationale si europene.

Transylvania4all.com

Ciclu clasic de realizare aplicatii web
Arhitectura fizica
OS2: Pachet cadru de servicii pentru soluţii de arhivare electronică şi gestiune fond arhivistic –“eArchiving Framework Services”. Sistem pilot eArhiva pentru Compania de Informatica S.A. Cluj-Napoca

 

Sistem arhivare -Arhitectura fizica
OS3: Pachet cadru de servicii pentru soluţii de eLearning – “eLearning Framework Services”. Sistem pilot pentru Educaţie Continuă în: arhivare electronică, fizică aplicată-nanomateriale, statistică matematică aplicată în medicină şi pentru soluţii viitoare în domeniul „eHealth”