Admiterea noilor membri în cadrul asociaţiei se face prin hotărârea Consiliului Director cu consultarea Membrilor Fondatori, pe baza unei cereri de înscriere însoţită de copia certificată a actelor constitutive şi a altor informaţii si documente, conform prevederilor procedurale cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Contact