Obiective

Obiectivele Clusterului de susţinere a companiilor şi instituţiilor din sectorul IT&C membre:

 Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a membrilor săi

  Facilitarea dezvoltării acestuia pe termen lung

 Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare, stimularea cooperării între instituţii de cercetare – dezvoltare şi inovare şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la acestea

  Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie, educaţie, sănătate) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)

 Crearea premiselor pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectorul IT&C, bazată pe utilizarea intensivă a cunoaşterii

 Creşterea competitivităţii sectorului tehnologiei comunicaţiilor şi informaţiei

 Creşterea competitivităţii regionale a învăţământului IT&C

 Sprijinirea schimburilor economice şi a activităţilor comerciale între membrii Clusterului dar şi cu alte organizaţii din afara acestei reţele

  Identificarea şi promovarea iniţiativelor ce genereaza produse şi servicii inovatoare

 Generarea de proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare cu ajutorul membrilor

  Accelerarea colaborării, în domeniul cercetării, între mediul universitar şi companii

  Promovarea intereselor comerciale ale companiilor membre

 Crearea şi susţinerea unei platforme de colaborare şi partajare de resurse ale membrilor

 Crearea mecanismelor pentru abordarea colaborativa de proiecte interne şi internaţionale de anvergura

 Reprezentarea intereselor din mediul IT&C in faţa organismelor statului

 Sprijinirea antreprenoriatului şi a IMMurilor din domeniul ITC din regiune

 Atragerea de resurse (investiţii, fonduri de risc etc) pentru dezvoltarea sectorului